post-dance på Ravnedans

(Uformelt) Foredrag og (livlig) diskusjon

11. juli 2018

17:00 – 18:45

Kristiansand Kunsthall

Gratis

Post-dance har etter hvert blitt et velbrukt begrep i samtalen om dagens frie scenekunst generelt og dansekunst spesielt – men hva er egentlig post-dance?

Begrepet dukket først opp på konferansen POST-DANCE: Beyond the kinestethic experience and back på MDT i Stockholm i 2015 som en reaksjon på og et alternativ for en for snever og utdatert danseforståelse som ikke kan romme hva dans er i dag.

I sitt foredrag vil Amanda Øiestad Nilsen forsøke å komme nærmere en forståelse av hva post-dance er og hva en utvidet danseforståelse vil bety for dansefeltet og den frie scenekunstkonteksten post-dance faller inn under, både ut i fra et kunstnerisk, kulturpolitisk og vitenskapelig perspektiv.

 Post-dance er et ungt og vagt begrep med behov for innhold og kontekst. I etterkant av foredraget inviteres det derfor til diskusjon og kunnskapsutveksling rundt begrepets potensiale og problemstillinger.

 Foredraget holdes på norsk.

Programtekst fra: https://www.ravnedans.com/postdance.html

HÅPER VI SEES!