om

post-dance.com drives av meg, Amanda Øiestad Nilsen.

Jeg har bachelorgrad i teatervitenskap fra Universitetet i Bergen (2015) og en mastergrad i dramaturgi fra Aarhus Universitet (2017). Jeg skrev masteroppgave om post-dance, med tittelen: «Post-dance: Et opprør for en rehabilitert danseforståelse i det frie scenekunstfeltet»

Jeg arbeider frilans som kritiker, produsent og dramaturg i det frie scenekunstfeltet.

@: amandaoiestadnilsen@gmail.com